عشق ممنوع
ن : ................ ت : یک شنبه 2 شهريور 1393 ز : 18:46 | +
زن، بوسه هایش ؛ نوازش هایش ، به آغوشت پناه آوردن هایش ؛ خندیدن هایش ، گرمای نگاهش ، حلقه کردن دستانش توی دستانت ، هر لحظه با تو بودن هایش ؛ و حتی در آغوشت ، خوابیدن هایش ؛ از سر عشق است … زن تا عاشق نشود ، نمیبوسد ، نمیخندد و دستش را به دستانت نمیدهد … اگر نگاهش را برگرداند از زاویه نگاهت ، اگر دستانش را دزدید از میان دستانت ؛ اگر خودش را کشید کنار از جلوی چشمانت ؛ اگر فاصله گرفت از قدم هایت ؛ بدان از چیزی نگران است … بدان از رابطه تان میترسد … از دوامش ؛ و از عاقبتش … بدان دلش قرص نیست … بدان یک فاصله ای بینتان افتاده … بدان یک حرفی سر دلش سنگینی میکند … بدان می ترسد … بگذار آرام شود…. با اعتماد در گوشش زمزمه کن ؛ دوستش داری ….♡♡♡
.:: ::.


ن : ................ ت : یک شنبه 2 شهريور 1393 ز : 18:40 | +
وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست خوب نگــــــاهش کــــن بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش به لبخنـــــد بین حرف هایش به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش به چشـــــم هایش خیره شو دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ، که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !
.:: ::.


ن : ................ ت : یک شنبه 2 شهريور 1393 ز : 18:17 | +
خیلی دوست دارم خیلی،نذار کسی از هم جدامون کنه بذار مث دوتا آآآآآآآآآآدم کنار هم بمونیم پاک پاک،نگو برو بی انصافیه نگو بهترینشو سراغ دارم حرمت بذار واسه عشقت،نگو اگه خاستیم یکیمون ازدواج کنه قبلش بهم میگیم که بریم از زندگی هم مرد باش مرد من..من و تو میتونیم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم چرا همش بهونه،اذیت،قهر،کینه،بددلی؟بذار همه به عشق من و تو غبطه بخورن..همه ببیننو بگن چقد خوشبختن خوش بحالشون..نذتر کسی جز تو دستمو بگیره نذار دست خورده کسی دیگه بشم منو تو مال همیم عشق همیم
.:: ::.


ن : ................ ت : یک شنبه 2 شهريور 1393 ز : 18:12 | +
من و تو خیلی کارها به دنیا بدهکاریم…! مثل یک عکس دو نفره… یا چرخ زدن بی دلیل در خیابان… یا بستنی خوردن در یک روز برفی…! حتی…. چاپ کردن عکس دو نفره… مریض شدن و گلودرد به خاطر بستنی روز برفی…! بیبن…! من و تو خیلی کار داریم… من و تو حتی آشناییمان را به دنیا بدهکاریم…
.:: ::.


ن : ................ ت : شنبه 1 شهريور 1393 ز : 19:10 | +
گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم: من رفتم ؛ باهات قهرم ، دیگه تموم! دیگه دوستت ندارم ….. وچقدر دلم میخواهد بشنوم: کجا بچه لوس !؟ غلط میکنی که میری ….. مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست ! اما …. نمیدانم چه حکمتیست که آدمی همیشه اینجور وقتها میشنود : به جهنم … !!!
.:: ::.


ن : ................ ت : شنبه 1 شهريور 1393 ز : 19:7 | +
اَز بوسهــ هـــآی قُلـآبی تِلِفُنیـــ خَستهـــ شُدَمـــ اَز بغَلـــ هـــآی مُحکَمــ اِســ اِمـــ اِسیـــ اَز عِشقـــ بــــآزی از هَمهـــ خَستِهـــ اَمـــ تــــو کِنــــآرَم بــــآَش هَــــوآی تَنَتـــ کـــــآفی اَستـــ..
.:: ::.


ن : ................ ت : شنبه 1 شهريور 1393 ز : 19:6 | +
عشقتـــ رآ پنهآטּ میڪنـے ڪـہ مرכآنگیتـــ פֿـכشـہ כـار نَشـوכ ! اَפֿـمـ میڪنـے ڪــــہ مهربآنیَتـــ رآ پنهـــــآטּ ڪنے ! مَـرآ " شُمــآ " פֿـَطآبـــ میڪُنے ڪِـہ هَوآیے نشَومـ ! اَمـآ نمــیـכانـے ! نمـیــכانے ڪـــہ چقَـכر ایــטּ هـآ بـہ تـو مـے آینـכ ! و مـَـטּ כیــوانـہ تـَر میشوَمـ
.:: ::.


ن : ................ ت : شنبه 1 شهريور 1393 ز : 19:6 | +
مـــذکر عزیــــز : " مـــــ♥ــــرد " بـــاش ! زمیــــن به مــــرد بودنـ ــــت نیــــاز داره ! مــــرد باش ؛ نـــه فقط با جســ♥ــمت ! مـــــرد بــــاش با نگــــاهت ، با احســ♥ــاست ، . . . ! مردونه حــــــرف بزن ، مــــ♥ـــــردونه بخنــــــد ، مردونه گریــــــه کن ، مــــــردونه عشـــ♥ـــق بورز ، مردونه ببــــــــخش ، . . . ! مرد بــــــاش و هیچ وقت نامـــ♥ــردی نکن ؛ مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کـــ♥ـــرده و بهـــــت تکیـــــه کرده.....
.:: ::.


ن : ................ ت : شنبه 1 شهريور 1393 ز : 19:5 | +
بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛ بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد برآی نِگآه کَردَنمـــ כֿـَندیدنمـــ اَذیتـــ کردَنمــــ برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد
.:: ::.


ن : ................ ت : شنبه 1 شهريور 1393 ز : 18:49 | +
معشوق من مردیست در رویاهای دور دست سرشار از غرور و متانت و مردانگی رخ در رخ او غرق میشوم در اصالتش به تمام حرف های رد و بدل نشده بینمان سوگند حضورش حرمتی دارد بس مقدس....
.:: ::.


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

Powered By LOXBLOG.COM Copyright © by nolove_2012
This Template By Theme-Designer.Com